نمایش دادن همه 4 نتیجه

غذای سگ برند نوتری مناسب شامل چه نوع غذاهایی می‌شود؟

غذای سگ برند نوتری شامل غذای خشک، کنسرو و تشویقی می‌شود که هر یک از غذاها برای انواع نژادهای سگ می‌باشد.

غذای خشک سگ نوتری شامل چه غذاهایی می‌شود؟

غذای خشک سگ نوتری شامل دو دسته غذای نژاد کوچک و نژاد بزرگ می‌شود. البته غذای پاپی نوتری برای همه نژادهای سگ می‌باشد. غذای نژاد کوچک آن شامل دو مدل جونیور و بالغ است و غذای نژاد بزرگ شامل دو مدل غذای پروتئین 21 درصد و غذای 29 درصد می‌باشد.

غذای کنسرو سگ نوتری شامل چه غذاهایی می‌شود؟

غذای کنسرو سگ نوتری شامل کنسرو چانک گوشت قرمز(بیف)، کنسرو چانک مرغ، گوشت قرمز و کدو تنبل، کنسرو چانک مرغ و گوشت قرمز و کنسرو پاته مرغ می‌شود. هر یک از کنسروهای فوق برای تمامی نژادهای سگ مناسب است.

تشویقی‌های نوتری شامل چه مدل‌هایی می‌باشد؟

تشویقی‌های نوتری شامل بیسکویت تشویقی، تریت دم گاو، تریت چیس نای، تریت ژلاتین، تریت طبیعی سیرابی(رومن)، تریت طبیعی فریز دراید گوشت و تریت طبیعی فریز دراید مرغ می‌شود.