نمایش دادن همه 9 نتیجه

غذای فیدار سگ مناسب چه نژاد سگ‌هایی می‌باشد؟

غذای فیدار سگ برای همه نژادهای سگ غذا تولید کرده است. این غذا شامل توله سگ‌ نژاد بزرگ، توله سگ نژاد کوچک، غذا جونیور سگ نژاد کوچک، غذا جونیور سگ نژاد بزرگ، غذای بالغ سگ نژاد کوچک و غذای بالغ سگ نژاد بزرگ می‌باشد.

غذای توله فیدار سگ با غذای جونیور فیدار چه تفاوتی دارد؟

غذای توله فیدار سگ برای توله‌ سگ‌های نژاد بزرگ و کوچک دو تا 5 ماه مناسب می‌باشد و دانه‌های غذا ریز می‌باشد. در حالی که غذای جونیور برای 6 تا 12 ماهگی سگ مناسب است و دانه‌های آن نیز درشت‌تر می‌باشد.

غذای سگ بالغ فیدار از چه زمانی برای سگ مناسب می‌باشد؟

غذای سگ بالغ فیدار از 12 ماهگی به بعد برای سگ مناسب است و دارای چربی کمتری نسبت به غذاهای توله و جونیور می‌باشد.