نمایش یک نتیجه

غذای پرنده برند نوین پت فود شامل چه غذاهایی می‌شود؟

غذای پرنده برند نوین پت فود شامل انواع دانه‌های پرنده می‌شود. تخم کتان، ارزن درشت، ارزن ریز، ذرت، گندم، کوشه و … از جمله دانه‌هایی می‌باشد که در نوین پت فود به صورت بسته بندی به فروش می‌رسد.

نوین پت فود برای کدام پرنده‌های خانگی دانه دارد؟

نوین پت فود برای انواع پرنده خانگی دانه دارد و این دانه‌ها به ترتیب زیر می‌باشد:
1-غذای عروس هلندی: ارزن درشت، تخمه آفتابگردان، دانه مخلوط و …؛
2-غذای قناری و سهره: دانه مخلوط، تخم کتان، ارزن ریز و …؛
3-غذای مرغ عشق و طوطی برزیلی: ارزن درشت و تخمه آفتابگردان؛
4-غذای کبوتر: دانه مخلوط، گندم، ذرت، کوشه، مینرال و …؛
5-غذای کاسکو: تخمه آفتابگردان، گندم، ذرت و …؛
6-غذای فنچ: ارزن ریز.